Opis zajęć:

  • Zajęcia dla nastolatków oraz osób dorosłych

 

POZIOM PRE-INTERMEDIATE – poziom średniozaawansowany niższy. Kursanci poznają nowe struktury gramatyczne i rozwijają dotychczas nabyte słownictwo. Ćwiczą zdobytą wiedzę pod kątem różnych sytuacji życiowych tj.: wyrażanie opinii, sytuacje na lotnisku, opis drogi, przyjmowanie zaproszenia, pisanie życiorysu, czytanie krótkich tekstów.

POZIOM INTERMEDIATE – poziom średniozaawansowany. Uczniowie posługują się językiem angielskim w typowych sytuacjach życiowych, jak również uczą się porozumiewania w sytuacjach niecodziennych (np. zgłaszanie przestępstwa). Wypowiedzi stają się coraz bardziej złożone zarówno pod względem gramatycznym, jak i leksykalnym. Uczeń jest w stanie wypowiedzieć się o przyszłości, teraźniejszości i przeszłości, a także o sytuacjach hipotetycznych, prawdopodobnych i niemożliwych.

POZIOM UPPER-INTERMEDIATE – poziom średniozaawansowany wyższy. Kursanci ugruntowują już zdobytą wiedzę, poszerzają ją i aktywnie z niej korzystają. Znają już wszystkie czasy, stronę bierną, tryby warunkowe oraz czasowniki modalne. Zwiększa się znacząco zakres słownictwa oraz znacznie polepsza umiejętność rozumienia ze słuchu.