Opis:

  • Zajęcia dostosowane do wieku, możliwości i poziomu dzieci. 
  • Jakie są cele dydaktyczne i językowe zajęć angielskiego dla dzieci w wieku 10-14 lat?

 

Przede wszystkim, pomagamy naszym młodym kursantom doskonalić sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania oraz pisania.

Dzieci utrwalają wiadomości z zakresu gramatyki oraz w ciągu roku poznają około 1100 nowych słów. Zależy nam na tym, aby kursanci nauczyli się sprawnie komunikować w sytuacjach codziennych oraz poznali elementy tzw. ‘żywego języka’czasowniki frazowe oraz idiomy angielskie.

 

  • Rodzice informowani są o postępach dzieci poprzez oceny semestralne i końcowe.

 

  • Postępy w nauce są na bieżąco monitorowane.

 

  • Dzieci otrzymują materiały dodatkowe do pracy w domu.

34 lub 68 zajęć w roku

1-3 dzieci (zajęcia w domu ucznia)
-4-8 dzieci (Przedszkole Kinder Jagodno)

1 lub 2x w tygodniu po 60 minut

– W domu u dziecka
– Przedszkole Kinder Jagodno (ul. Schuberta 19b)

 

– Cennik zajęć mobilnych
– Cennik zajęć stacjonarnych

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Kirill Kazachek from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY