Zajęcia grupowe stacjonarne /4-8 dzieci/ prowadzone są w
budynku przedszkola Kinder Jagodno (ul. Schuberta 19b). Istnieje również możliwość
przeprowadzenia zajęć z dojazdem do ucznia.

Opis zajęć:

  • Program dostosowany jest do wieku, możliwości i poziomu dzieci.
  • Jakie są cele dydaktyczne zajęć języka angielskiego dla maluszków?

 Na zajęciach koncentrujemy się na nauczaniu dwóch sprawności należących do tzw. kodu werbalnego, opierającego się na słowie. Są nimi słuchanie i mówienie.

W zakresie umiejętności słuchania, celem jest oswojenie dzieci z brzmieniem języka angielskiego, prezentowanie poprawnej wymowy i intonacji. Dążymy do tego, aby dziecko   potrafiło rozpoznać brzmienie i melodię języka angielskiego, rozumiało proste polecenia i właściwie, werbalnie lub poza-werbalnie, na nie reagowało; rozpoznawało piosenki, wierszyki i rymowanki, rozumiało sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.

Dzieci zachęcane są do powtarzania słów, zwrotów, prostych wierszyków, odgrywania prostych scenek komunikacyjnych.

W ciągu roku dziecko pozna ponad 700 nowych słów.

 

  • Rodzice informowani są o postępach dzieci poprzez oceny opisowe semestralne i końcowe. Mogą również otrzymać materiały dodatkowe do pracy z dzieckiem w domu.

 

34 lub 68 zajęć w roku

1-3 dzieci (zajęcia w domu ucznia)
-4-8 dzieci (
Przedszkole Kinder Jagodno)

3-latki – 1 lub 2x w tygodniu po 40 minut
-4/5 -latki- 1 lub 2 razy w tygodniu po 45 minut

– W domu u dziecka
– Przedszkole Kinder Jagodno (ul. Schuberta 19b)

 

– Cennik zajęć mobilnych
– Cennik zajęć stacjonarnych

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Kirill Kazachek from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY